Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne "Turystyka drogą do sukcesu"
27.10.2014
27 października 2014 roku w biłgorajskim centrum kultury miało miejsce Spotkanie informacyjno – konsultacyjne „Turystyka – drogą do sukcesu”,

Spotkanie służyło zebraniu uwag, opinii i wniosków na temat turystyki i jej rozwoju w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Biłgoraj. Zebrane uwagi uwzględnione zostaną w opracowywanej „Strategii Rozwoju Turystyki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”.

Na spotkaniu dyskutowano o głównych atrakcjach MOF jako ponadlokalnym produkcie turystycznym, jak również o głównych kierunkach rozwoju miejscowej turystyki. Omówiona została również problematyka nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 oraz strategia rozwoju turystyki na terenie województwa lubelskiego.

Gospodarzami spotkani byli Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan.
 
 
Pozostałe zdjęcia
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball