Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju.
03.02.2014
W dniu 31 stycznia br. w Urzędzie Gminy Biłgoraj oraz w Urzędzie Gminy Księżpol odbyły się spotkania informacyjno - konsultacyjne w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Gminy Biłgoraj, Miasta Biłgoraj oraz Gminy Księżpol, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy zostali zapoznani ze wstępną diagnozą społeczno - gospodarczą obszaru funkcjonalnego oraz z proponowanymi: wizją, misją oraz celami założonymi w projekcie dokumentu. Podczas spotkań dyskutowano również na temat kierunków działań w ramach obszarów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj.

Konsultacje społeczne potrwają do 14 lutego br. W najbliższym czasie w zakładce "Konsultacje społeczne" zamieszczony zostanie projekt dokumentu, do którego będzie można składać uwagi, opinie i wnioski na udostępnionym wcześniej formularzu zgłaszania uwag.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball