Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
 
 
Strona główna

Strona dotycząca projektu pn.


Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj

 

realizowanego w partnerstwie przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 
 
Aktualności
05.08.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wynajem sali szkoleniowej wraz z cateringiem w celu organizacji konferencji podsumowującej projekt, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem sali dla 100 osób w ...
 
23.07.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na na zakup materiałów na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej projekt „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”, kierujemy do wszystkich zainteresowanych ...
 
03.04.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kierujemy do ...
 
30.01.2015
29 stycznia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miało miejsce spotkanie informacyjno – dyskusyjne „Współpraca klastrowa szansą rozwoju turystycznego MOF Biłgoraj”. Spotkanie miało na celu zainicjowanie utworzenia klastra turystycznego celem którego będzie wzmocnienie wizerunku ziemi biłgorajskiej, ...
 
30.01.2015
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. utworzenia klastra turystycznego, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z branży turystycznej aplikowanie o środki unijne w  nowym okresie programowania.   Ankieta dostępna jest w "Materiałach do pobrania"
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball