Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Aktualności
05.08.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wynajem sali szkoleniowej wraz z cateringiem w celu organizacji konferencji podsumowującej projekt, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem sali dla 100 osób w ...
 
23.07.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na na zakup materiałów na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej projekt „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”, kierujemy do wszystkich zainteresowanych ...
 
03.04.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kierujemy do ...
 
30.01.2015
29 stycznia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miało miejsce spotkanie informacyjno – dyskusyjne „Współpraca klastrowa szansą rozwoju turystycznego MOF Biłgoraj”. Spotkanie miało na celu zainicjowanie utworzenia klastra turystycznego celem którego będzie wzmocnienie wizerunku ziemi biłgorajskiej, ...
 
30.01.2015
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. utworzenia klastra turystycznego, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z branży turystycznej aplikowanie o środki unijne w  nowym okresie programowania.   Ankieta dostępna jest w "Materiałach do pobrania"
 
27.10.2014
27 października 2014 roku w biłgorajskim centrum kultury miało miejsce Spotkanie informacyjno – konsultacyjne „Turystyka – drogą do sukcesu”, Spotkanie służyło zebraniu uwag, opinii i wniosków na temat turystyki i jej rozwoju w Miejskim Obszarze ...
 
17.09.2014
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., ...
 
18.06.2014
W związku z opracowywaniem przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - ...
 
13.06.2014
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., ...
 
11.06.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 18.06.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Plan rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 25.06.2014r. Celem ...
 
02.06.2014
29 maja 2014r. w Urzędzie Gminy Biłgoraj odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy tras rowerowych.   W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie projektu budowlano - wykonawczego tras rowerowych na terenie Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto ...
 
30.04.2014
28 kwietnia w Nadrzeczu odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Krzysztofem Hetmanem zorganizowane przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Księżpol oraz Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z opracowywaniem przez te ...
 
07.04.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 14.04.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn.: „Plan rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. Zakończenie konsultacji ustala się na dzień ...
 
17.03.2014
W dniu 14.03.2014r. został ogłoszony przez Gminę Biłgoraj przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego tras rowerowych na terenie Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj, Gminy Księżpol oraz opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy Miejsc Obsługi ...
 
10.03.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 17.03.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na ...
 
04.03.2014
17 lutego br. w Urzędzie Gminy Biłgoraj podpisano umowy na opracowanie w ramach projektu dwóch dokumentacji technicznych na inwestycje drogowe.   Pierwsza umowa dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej ...
 
12.02.2014
Na stronie w zakładce "Konsultacje społeczne" dostępna jest już część diagnostyczna projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj - dokument ramowy, wraz z ze zdefiniowaną wizją, misją oraz celami operacyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się ...
 
03.02.2014
W dniu 31 stycznia br. w Urzędzie Gminy Biłgoraj oraz w Urzędzie Gminy Księżpol odbyły się spotkania informacyjno - konsultacyjne w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj ...
 
29.01.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 31.01.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się ...
 
13.01.2014
Źródło zdjęcia - www.sxc.hu W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opracowanie i druk folderów oraz zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach realizacji projektu „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju ...
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball