Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Plan działań w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o ponadlokalną współpracę klastrową i Strategia zagospodarowania terenów inwestycyjnych
Wójt Gminy Biłgoraj, działając w imieniu swoim oraz Burmistrza Miasta Biłgoraj i Wójta Gminy Księżpol ogłasza z dniem 21.01.2015r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów pn.: „Plan działań w zakresie rozwoju turystyki na obszarze MOF Biłgoraj w oparciu o ponadlokalną współpracę klastrową z ośrodkami miejskimi Janowa Lubelskiego i Zwierzyńca” oraz „Strategia zagospodarowania terenów inwestycyjnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. Zakończenie konsultacji ustala się na dzień 29.01.2015r.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z opracowanymi projektami dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat.

Wszelkie materiały dotyczące konsultacji, w tym również dokumenty, zamieszczane będą poniżej.

Konsultacje odbywają się na całym terenie trzech gmin: Miasto Biłgoraj, gmniy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Księżpol.

Uwagi, opinie i wnioski należy zgłaszać w terminie prowadzonych konsultacji społecznych za pomocą formularza zgłaszania uwag. Wypełniony i podpisany formularz należy:
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj lub
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, pokój nr 33 lub
  • przekazać bezpośrednio podczas spotkania w sprawie konsultacji społecznych dokumentów, które odbędzie się 29.01.2015r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Biłgoraj lub
  • przesłać e-mailem na adres mofbilgoraj@interia.eu.
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball