Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Karta projektu
Innowacyjnym i efektywnym narzędziem stosowanym w procesie konsultacji tworzonych dokumentów strategicznych jest utworzenie aplikacji opartej na technologii GIS. Na mapie zamieszczonej pod podanym poniżej linkiem każdy zainteresowany może "oznaczyć" w przestrzeni proponowane przez siebie do realizacji przedsięwzięcie oraz uzupełnić podstawowe informacje o nim.
 
Karta projektu umozliwia przedstawienie konkretnych propozycji działań, które wpłyną na rozwój obszaru oraz umieszczenie ich w przestrzeni.
 
KARTA PROJEKTU - kliknij tutaj
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball