Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Partnerzy projektu
Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech gmin: Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj oraz Gminy Księżpol.
 
W styczniu 2013 roku trzy gminy podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj". Po rozstrzygnięciu konkursu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 29 maja 2013r. samorządy podpisały Umowę Partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu.
 
Liderem projektu jest Gmina Biłgoraj.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball