Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Dokumenty dotyczące obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
  1. Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkconalnego Miasta Biłgoraj - dokument przyjęty Uchwałą Nr XLVII/274/13 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 30 grudnia 2013 roku; Uchwałą Nr XLV/204/2013 Rady Gminy w Księżpolu z dnia 30 grudnia 2013 roku; Uchwałą Nr XXXIX/289/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 stycznia 2014r.
  2. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj - Dokument ramowy - dokument po konsultacjach społecznych na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Plan rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball