Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Koncepcja budowy obwodnicy zachodniej Biłgoraja wyłożona do wglądu
18.06.2014
W związku z opracowywaniem przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska", niniejszym wyłożona zostaje do publicznego wglądu Koncepcja Programowo - Przestrzenna budowy obwodnicy.

Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce Konsultacje społeczne - Koncepcja budowy obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraja oraz w Urzędzie Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w pokoju nr 39.

W dniu 26 czerwca br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie poświęcone przedmiotowej koncepcji, na którym będzie można przekazać wszelkie uwagi, opinie i wnioski co do przedstawionego opracowania.
 
Zapraszamy na spotkanie wszytkich zainteresowanych.

UWAGA! Wszelkie uwagi, opinie i wnioski będą przyjmowane do czasu zakończenia spotkania. Uwagi, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball