Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych
02.06.2014
29 maja 2014r. w Urzędzie Gminy Biłgoraj odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy tras rowerowych.
 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie projektu budowlano - wykonawczego tras rowerowych na terenie Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj oraz Gminy Księżpol, jak również opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów i koncepcji oznakowania tras rowerowych. Dokumentacja obejmie blisko 40 km nowych ścieżek rowerowych i ok. 25 km nowych szlaków rowerowych.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball