Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego
30.04.2014
28 kwietnia w Nadrzeczu odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Krzysztofem Hetmanem zorganizowane przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Księżpol oraz Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z opracowywaniem przez te trzy samorządy „Planu rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”.
 
Na spotkaniu obok parlamentarzystów i władz samorządowych obecni byli głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj, a więc obszaru złożonego z terenu Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj oraz Gminy Księżpol. Marszałek przedstawił uczestnikom podejmowane przez Samorząd Województwa liczne działania skierowane do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, pomoc w wejściu na nowe rynki czy zachęcenia do inwestowania na terenie województwa lubelskiego.
 
Spotkanie stało się dobrą okazją do nawiązania dyskusji pomiędzy parlamentarzystami i władzami samorządowymi a przedsiębiorcami na temat barier i potencjałów rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj. Wszystkie zebrane podczas spotkania uwagi, opinie i wnioski posłużyły do opracowania „Planu rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. Opracowanie tego dokumentu jest jednym z efektów projektu pn.: „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” realizowanego w partnerstwie przez Gminę Biłgoraj (jako Lidera), Gminę Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball