Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Ankieta dot. utworzenia klastra turystycznego
30.01.2015
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dot. utworzenia klastra turystycznego, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z branży turystycznej aplikowanie o środki unijne w  nowym okresie programowania.
 
Ankieta dostępna jest w "Materiałach do pobrania"
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball