Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Wspólpraca klastrowa szansą rozwoju turystycznego MOF Biłgoraj
30.01.2015
29 stycznia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miało miejsce spotkanie informacyjno – dyskusyjne „Współpraca klastrowa szansą rozwoju turystycznego MOF Biłgoraj”.

Spotkanie miało na celu zainicjowanie utworzenia klastra turystycznego celem którego będzie wzmocnienie wizerunku ziemi biłgorajskiej, janowskiej i roztoczańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz zawiązanie i wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw turystycznych na tym obszarze.
Klastry turystyczne staną się narzędziem do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Dofinansowanie w ramach klastra będzie można uzyskać m.in. na wyposażenie lub budowę obiektów turystycznych, promocję i działania informacyjne.

Podjęte działania inwestycyjne powstałego klastra pozwolą na utworzenie ponadregionalnego sieciowego produktu turystycznego opartego na rdzeniu produktu, tj. miastach: Biłgoraj, Janów Lubelski i Zwierzyniec.

Na spotkanie przybyli przedsiębiorcy z branż turystycznej i gastronomicznej oraz przedstawiciele gmin i miast z terenu powiatu biłgorajskiego.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” realizowanego przez Gminę Biłgoraj w partnerstwie z Gminą Miastem Biłgoraj i Gminą Księżpol. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 
Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam określić  poziom zainteresowania przedsiębiorców z branży  turystycznej  utworzeniem klastra, jak również pozwoli nam określić potrzeby inwestycyjne tych przedsiębiorców.

 
 
Pozostałe zdjęcia
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball