Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu organizacji konferencji podsumowującej projekt
05.08.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wynajem sali szkoleniowej wraz z cateringiem w celu organizacji konferencji podsumowującej projekt, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Wynajem sali dla 100 osób w celu przeprowadzenia konferencji podsumowującej.
  2. Catering dla 100 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w punkcie V zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia: 26 sierpnia 2015r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 13 sierpnia 2015r., do godz. 14.00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 33, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „wynajem sali i catering - MOF”.
 
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball