Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk folderów oraz zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych
13.01.2014
Źródło zdjęcia - www.sxc.hu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opracowanie i druk folderów oraz zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach realizacji projektu „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.
 
Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowego zapytania wraz z formularzem ofertowym dostępne są w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w zakładce "Materiały do pobrania".
 
W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 20 stycznia 2014r., do godz. 15.00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 33, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie materiałów na konsultacje - MOF”.
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball