Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Strategia Rozwoju MOF - część diagnostyczna
12.02.2014
Na stronie w zakładce "Konsultacje społeczne" dostępna jest już część diagnostyczna projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj - dokument ramowy, wraz z ze zdefiniowaną wizją, misją oraz celami operacyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu i przekazywania swoich uwag, opinii, wniosków na udostępnionym w zakładce "Konsultacje społeczne" formularzu zgłaszania uwag.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball