Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Pierwsze umowy na opracowanie dokumentacji technicznej podpisane
04.03.2014
17 lutego br. w Urzędzie Gminy Biłgoraj podpisano umowy na opracowanie w ramach projektu dwóch dokumentacji technicznych na inwestycje drogowe.
 
Pierwsza umowa dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska. Wykonawcą jest spółka DROGINF Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Druga umowa dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę mostu na rzece Tanew w miejscowości Kucły (Gmina Księżpol). Wykonawcą tego zadania jest spółka TRASAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball