Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej tras rowerowych
17.03.2014
W dniu 14.03.2014r. został ogłoszony przez Gminę Biłgoraj przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego tras rowerowych na terenie Gminy Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj, Gminy Księżpol oraz opracowanie koncepcji lokalizacji i budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów i koncepcji oznakowania tras rowerowych.
 
Termin składania ofert upływa 23.04.2014r. o godz. 10.00
 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biłgoraj.
 
 
Zdjęcie: źródło www.sxc.hu
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball