Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Konsultacje społeczne Planu rozwoju przedsiębiorczości
07.04.2014
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 14.04.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn.: „Plan rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. Zakończenie konsultacji ustala się na dzień 28.04.2014r.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z procesem tworzenia dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na temat przedsiębiorczości i jej rozwoju na obszarze funkcjonalnym Miasta Biłgoraj.

Wszelkie materiały dotyczące konsultacji, w tym również dokument, zamieszczane będą na niniejszej stronie w zakładce "Konsultacje społeczne".

Konsultacje odbywają się na całym terenie trzech gmin: Miasto Biłgoraj, gmniy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Księżpol.

Wypełnioną ankietę przygotowaną na potrzeby przeprowadzenia konsultacji oraz wszelkie inne uwagi, opinie i wnioski należy zgłaszać w terminie prowadzonych konsultacji społecznych:
 
  • przesyłając na adres: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj lub
  • dostarczając do sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, pokój nr 33 lub
  • przesyłając e-mailem na adres mofbilgoraj@interia.eu.
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball