Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj - dokument ramowy
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 17.03.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24.03.2014r.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z dokumentem oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

Wszelkie materiały dotyczące konsultacji, w tym również dokument, zamieszczane będą poniżej.

Konsultacje odbywają się na całym terenie trzech gmin: Miasto Biłgoraj, gmniy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Księżpol.

Uwagi, opinie i wnioski należy zgłaszać w terminie prowadzonych konsultacji społecznych za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego poniżej. Wypełniony i podpisany formularz należy:
 
  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj lub
  2. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, pokój nr 33 lub
  3. przesłać e-mailem na adres mofbilgoraj@interia.eu.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj oraz Wójt Gminy Księżpol ogłaszają z dniem 31.01.2014r. rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14.02.2014r.

Konsultacje rozpoczną się spotkaniem informacyjno - konsultacyjnym dotyczącym projektu dokumentu, które odbędzie się w dniu 31.01.2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj, oraz o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy Księżpol. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

Celem konsultacji jest zapoznanie społeczności lokalnej z procesem tworzenia dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat oraz opinii i uwag na temat przyszłego rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Wszelkie materiały dotyczące konsultacji, w tym również projekt dokumentu, zamieszczane będą poniżej.

Konsultacje odbywają się na całym terenie trzech gmin: Miasto Biłgoraj, gmniy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy wiejskiej Księżpol.

Uwagi, opinie i wnioski należy zgłaszać w terminie prowadzonych konsultacji społecznych za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego poniżej. Wypełniony i podpisany formularz należy:
 
  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj lub
  2. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, pokój nr 33 lub
  3. przekazać bezpośrednio podczas spotkania w sprawie konsultacji społecznych dokumentu lub
  4. przesłać e-mailem na adres mofbilgoraj@interia.eu.
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball